Skip to main content

Výtvarný obor

Výtvarné obory: Výuka se od 1.9.2012 řídí podle ŠVP Základní umělecké školy Jablonec nad Jizerou. ŠVP se postupně zavádí u přípravných a prvních ročníků. Ostatní ročníky se vyučují podle platných učebních plánů MŠMT ČR č.j. : 18.418/95.

Výtvarná tvorba

 • vyučující Šárka Holubcová
 • výtvarná tvorba se zaměřuje na rozvoj fantazie a kreativity. Učí žáka vnímat svět a věci kolem nás novým pohledem z perspektivy tvůrce, výtvarníka. Seznamuje s různými výtvarnými technikami, materiály a jejich specifickými nároky při vytváření. Volbou vhodných námětů a technik neodrazuje žáky od spontání tvorby.

Plošná tvorba:

 • kresba: tužka, uhel, rudka, pero, dřívko a tuš, fix,….
 • malba: akvarel, tempera, suchý, voskový pastel,….
 • grafika: linoryt, xerox, sádroryt,….

Prostorová tvorba:

 • modelování z hlíny, plastelíny, samotvrdnoucí hmoty
 • tvarování a konstruování z papíru, drátu, plechu, odpadu, plastu
 • proniká do užité a textilní tvorby, dotýká se lidového řemesla

Keramika

 • vyučující Marcela Balatková
 • téměř ve všech civilizacích představovala keramika zásadní článek kulturního modelu společnosti. Slovo keramika je řeckého původu a odkazuje k pojmu hlíny ve všech podobách. Žádné jiné řemeslo nemá tak dlouhou tradici ani takové množství výrazových možností i schopností inovace jako keramika.

Keramika pro dospělé

 • vyučující Hana Plichtová Hříbková