Skip to main content

Dětské pěvecké sbory

Dětské pěvecké sbory

ZUŠ Jablonec nad Jizerou čítá v letošním roce tři sbory. Přípravný sbor Jablůňka, Skřivánek a hlavní sbor Mládí.

65236752 2656248907772627 848926901966733312 n
Mládí má již dlouholetou tradici. V roce 2019 oslavil již 60 let od svého založení. V současné době má sbor přibližně kolem dvaceti členek ve věku od 13 do 26 let. Sbor pravidelně koncertuje na akcích ZUŠ a několikrát do roka pořádá koncerty v Jablonci nad Jizerou i okolí.

65772782 2656250811105770 1675467450839203840 n

Mezi kmenový repertoár patří především písně lidové v nejrůznějších úpravách, skladby duchovní i díla světových autorů. Sbor pravidelně vystupuje v místním kostele sv. Prokopa. Především je hojně navštěvován tradiční vánoční koncert (konaný vždy 23. prosince), kdy kostel doslova praská ve švech.

Dále též sbor dlouhodobě spolupracuje s uměleckým souborem Hradišťan. Společně již zazpívali celkem čtyřikrát, a to v letech 2013, 2014, 2018 a 2021.

242646107 4854482921282537 4463909476548035995 n

Pěvecký sbor Mládí má na svém kontě spoustu úspěchů i ocenění, nejcennější však zůstává radost ze společného zpěvu a šíření dobré nálady. Vždyť kdo zpívá, nemůže být špatným člověkem!

DPS Mládí s radostí příjme každého, kdo má rád hudbu a zpěv!

Foto: Karel Kašák