Skip to main content

Taneční obor

Scénický tanec

Taneční obor na naší škole se snaží rozvíjet vrozenou schopnost vyjadřovat se pohybem. Rozvíjí v žácích estetické cítění a tvůrčí potenciál. Podporuje správné držení těla, prohlubuje a zdokonaluje pohybovou koordinaci, učí vytrvalosti a vůli. Klade důraz na osobitý taneční projev. Propojuje fyzickou, intelektuální a emocionální stránku žáků s cílem vychovat kultivovanou lidskou bytost.

V přípravném studiu děti formou tanečních her poznávají jednotlivé části těla, rozvíjí svou koordinaci, učí se prostorovému a hudebnímu cítění.

Studium se dále dělí na 1.-7. ročník I. stupně a 1.-4. ročník II.stupně.

V 1. a 2. ročníku se vyučuje taneční průprava. Rozvíjí správné držení těla, zvyšuje celkovou pohyblivost, pružnost, obratnost a koordinaci.

Od 3.ročníku se vyučují základy klasické taneční techniky a současného tance.

Klasická taneční technika zdokonaluje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli. Současný tanec pracuje s principy moderních tanečních technik a improvizací.

Taneční oddělení se každoročně účastní tanečních festivalů a soutěží a pořádá představení v našem městě.