Skip to main content

Hudební obor

Studium hudebního oboru se od 1.9. 2012 řídí podle ŠVP Základní umělecké školy Jablonec nad Jizerou. ŠVP je postupně zaváděn u přípravných a prvních ročníků. Ostatní ročníky se řídí podle platných učebních plánů MŠMT ČR č.j. : 18.418/95.

Přípravné studium:

Má nejvýše 2 ročníky, je určeno pro žáky od 5 let, ve výjimečných případech mladším. Přípravné studium je zaměřeno na
hudebně – pohybovou výchovu a přípravu ke hře na nástroj nebo přípravnou hlasovou výchovu.

Základní studium:

Základní studium I. stupně má 7 ročníků. Je určeno žákům od 7 let.
Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno žákům od 14 let.

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin:

Studium je určeno žákům I. a II. stupně, kteří se projevují jako mimořádně nadaní a dosahují vynikajících výsledků.

Studium pro dospělé:

Je určeno uchazečům starším 18 let.

Nabídka vzdělávacích programů hudebních oborů

OdděleníVýukaVyučující
Smyčcové
 • hra na housle
 • komorní hra
 • Daniel Mejsnar
Strunné
 • hra na kytaru
 • komorní hra
 • Jana Bartoničková
Dechové
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na příčnou flétnu
 • komorní hra
 • hra v souboru
 • Hana Friede
 • Květa Kavánová
Klávesové
 • hra na klavír
 • Milena Jelínková
 • Jiří Horčička
 • Magdalena Jarošová
Pěvecké
 • pěvecká hlasová výchova
 • sborový zpěv – Skřivánek, Mládí
 • Ivana Housová
 • Květa Kavánová
 • Barbora Skalská