Skip to main content

Úspěchy školy ve školním roce 2016/2017

Podzimní fanztazie 2016

choreografie Zůstává ukryté - Cena diváka

26. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena

DPS Mládí - zlaté pásmo, vítěz kategorie + zvlástní cena za hlasovou kulturu

Soutěž ZUŠ ČR - hra na klavír

okresní kolo
- Helena Ulrichová - 2. místo, Eliška Černá - 2. místo, Magdalena Jarošová - 1. místo + postup do krajského kola

krajské kolo - Magdalena Jarošová - 1. místo

Novopacký slavíček

Petr Havlíček - 3 místo

duo Kateřina Kobrlová a Gabriela Votrubcová - 3. místo

Zpíváme si pro radost

Skřivánek - stříbrné pásmo

Tanec srdcem 2017

choreografie Pouto - ocenění za scénický nápad
choreografie Smíření -
ocenění za skupinové pojetí
choreografie Naruby -
ocenění za kostýmní řešení