Skip to main content

Úspěchy školy ve školním roce 2015/2016

Soutěž ZUŠ ČR - komorní hra s převahou smyčcových nástrojů


Kvarteto - Karolína Šimůnková, Anna Šírová, Pavlína Drmlová, Magdalena Jarošová

okresní kolo - 1.místo s postupem

krajské kolo - 1.místo s postupem do národního kola

 

Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů Praha 2016


Mládí - zlaté pásmo

 

Krajská postupová přehlídka školních pěveckých sborů Jablonec nad Nisou 2016


Skřivánek - zlaté pásmo