Skip to main content

Úspěchy školy ve školním roce 2011/2012

Hudební obor :

Soutěž ZUŠ ČR - sólový a komorní zpěv :

krajské kolo -

Dominika a Barbora Jónovy, Barbora Kavánová, Hana Šírová - 1.místo s postupem do národního kola

Eva Černá a Daniela Mikesková - 1.místo

Karolína Šimůnková a Dita Žďárská - 2.místo

Daniela Mikesková - 2.místo

Eva Černá - 3.místo

Magdalena Jarošová - 3.místo

Martina Volejníková - 3.místo

Dominika Jónová - 3.místo

okresní kolo -

Magdalena Jarošová - 1.místo s postupem

Daniela Mikesková - 1.místo s postupem                                           

Eva Černá - 1.místo s postupem

Martina Volejníková - 1.místo s postupem

Dominika Jónová - 1.místo s postupem

Karolína Šimůnková + Dita Žďárská - 1.místo s postupem

Eva Černá a Daniela Mikesková - 1.místo s postupem

Dominika a Barbora Jónovy, Barbora Kavánová, Hana Šírová - 1.místo s postupem

Soutěž ZUŠ ČR - hra na dechové nástroje :

krajské kolo -

Karolína Šimůnková - 1.místo. 1.náhradnice do národního kola

 

okresní kolo -

Karolína Šimůnková - 1.místo s postupem

Marie Palmová - 1.místo

Pavlína Vodseďálková - 1.místo

Taneční obor :

Soutěž ZUŠ ČR - okresní kolo - choreografie "Život stromů" - přímý postup 

"Tanec srdcem" - krajské kolo - cgoreografie "Doteky" - postup do národního kola, ocenení za citlivé naplnění tématu