Skip to main content

Úspěchy školy ve školním roce 2005/2006

Soutěž Základních uměleckých škol ČR
  • Hra na dřevěné dechové nástroje - krajské kolo - dvě žákyně 1.místo
  • Sólový zpěv - krajské kolo 2. místo a 3. místo
  • Komorní zpěv - krajské kolo
  • Trio - 1. místo
  • Taneční obor - krajské kolo oceněna 1 choreografie
Lomnické hudební jaro
  • pěvecké trio a sbor Mládí postup na Galakoncert
Vítání jara - soutěž DPS - krajské kolo
  • Mládí - zlaté pásmo
Žáci přijatí na školu s uměleckým zaměřením
  • Josef Bartoš - Konzervatoř Duncan Centre Praha