Skip to main content

Úspěchy školy ve školním roce 2004/2005

Soutěž Základních uměleckých škol ČR:

  • hra na kytaru: krajské kolo - 1. místo s postupem, dvě 2. místa
  • ústřední kolo - 2. místo (Iva Nadomlelová)

Lomnické hudební jaro:

  • pěvecké duo postup na Galakoncert

Mezinárodní festival – Svátky písní Olomouc:

  • Pěvecký sbor Kalandra - stříbrné pásmo

Velká cena ZUŠ Česká Lípa:

  • Hra na zobcovou flétnu - 2.místo

Žáci přijatí na střední školu s uměleckým zaměřením:

  • Kateřina Nosková - Konzervatoř Teplice - fagot
  • Marie Erlebachová - Konzervatoř Pardubice - klavír
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014