Úspěchy školy ve školním roce 2018/2019

• Podzimní fantazie – Jablonec nad Nisou

• Iuventus in Praga Cantat
- PS Mládí - absolutní vítěz celé soutěže + získali zvláštní cenu poroty za
kultivovaný vokální projev.

• Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR – sborový zpěv – Turnov
Dívčí sbor Mládí - 1. místo s postupem do národního kola
- zvláštní cena za nejlepší provedení skladby a capella
DPS Skřivánek – 1. místo
- zvláštní cena pro sbormistryni Květu Kavánovou za příkladnou práci s přípravným sborem
- Magdalena Jarošová získala Zvláštní cenu - za citlivou klavírní spolupráci

• Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR – Komorní hra s převahou dechových
nástrojů – Semily
Trio Aneta Drmlová, Radka Nedomlelová, Nela Sadílková
– 1. místo s postupem dokrajského kola
Trio Aneta Drmlová, Magdalena Jarošová, Nikola Votrubcová
– 1. místo s postupem do krajského kola

• Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR – Komorní hra s převahou dechových
nástrojů – Česká Lípa
- Trio Aneta Drmlová, Radka Nedomlelová, Nela Sadílková – 2. místo
- Trio Aneta Drmlová, Magdalena Jarošová, Nikola Votrubcová – 2. místo

• Novopacký slavíček
- Adam Kobos – 1. místo
- Kateřina Kobrlová – 1. místo
- Gabriela Votrubcová – 3. místo
- duo Nikola Votrubcová a Adam Kobos – 1. místo
- trio Aneta Patočková, Gabriela Votrubcová, Kateřina Kobrlová – 3. místo

• Tanec srdcem 2019
• Choreografie „Tak to teda ne!“ – ocenění za hudebně pohybovou souhru
• Choreografie „Louka plná květů“ – ocenění za pohybovou připravenost

• Ústřední kolo soutěže ZUŠ ČR – sborový zpěv – Litomyšl
• Dívčí sbor Mládí - 1. místo

• Musica Orbis Prague choir festival
• Zlaté pásmo v kategorii duchovní hudby – PS Mládí
• Speciální cena za skvělou vokální kulturu – PS Mládí

ZUŠ Jablonec nad Jizerou